JALKAHOITOLA

Tietoa meistä

Marika Lehtonen

Yrittäjä 



JALKAHOITOLA HOIDETUT JALAT HOITAA NIIN ISOMMAT KUIN PIENEMMÄTKIN JALAT.

JALKAHOIDOT SUORITAN NIIN KOTI- KUIN LAITOSKÄYNTEINÄ PORIN ALUEELLA.

Hoitolassani noudatetaan 25.5.2018 voimaan tulevaa yleistä tietosuoja asetusta.

Asiakastiedot tallennetaan manuaalisesti rekisteriin, joka säilytetään lukitussa tilassa.

 Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja perustuu lakiin potilaan/asiakkaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13§ "potilaslaki".

Asiakastietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan kirjallisella luvalla.

Jalkahoitola Hoidetut Jalat ja  KotiVilla Oy ovat yhteistyökumppaneita.

KotiVilla Oy tarjoaa laadukasta ja kiireetöntä kotisairaanhoitoa, hoivaa ja etälääkärin palveluita.